Những gói cước được áp dụng chính sách giảm 15% giá cước khi tham gia gói 6 tháng.