06 tháng + MyTV (đã có VAT)

Giảm 20% giá cước dịch vụ Fibervnn khi lắp cùng MyTV và tham gia gói 6 tháng.

Miễn 100% phí lắp đặt.

Xem tất cả 15 kết quả

 • Gói cước Fibervnn HCM

  Fiber20 20Mbps

  Giá theo tháng: 209,000

  Gói cước dành cho cá nhân, hộ gia đình.

 • Gói cước Fibervnn HCM

  Fiber26 26Mbps

  Giá theo tháng: 220,000

  Gói cước internet dành cho cá nhân, hộ gia đình lắp đặt tại TPHCM

 • Gói cước Fibervnn HCM

  F2H 35Mbps đb

  Giá theo tháng: 247,500

  F2H 35Mbps dành cho khách hàng đặc biệt:

  – Khách hàng là thành viên của hệ thống Co.op Mart.

  – Sinh Viên, Giáo Viên, CB-CNV cơ quan Hành chính – Sự nghiệp, CB-CNV ngành Y tế.

  – Chuyển từ nhà cung cấp khác sang VNPT.

 • Gói cước Fibervnn HCM

  Fiber30 30Mbps

  Giá theo tháng: 253,000
 • Gói cước Fibervnn HCM

  F2H 35Mbps

  Giá theo tháng: 264,000

  Gói cước F2H 35Mbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

   

 • Gói cước Fibervnn HCM

  Fiber30VIP 30Mbps

  Giá theo tháng: 326,315

  Gói cước Fiber30 VIP 30Mbps với cam kết tốc độ truy cập quốc tế tối thiểu 768Kbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

 • Gói cước Fibervnn HCM

  F2E 50 Mbps đb

  Giá theo tháng: 371,250

  F2E 50Mbps dành cho khách hàng đặc biệt:

  – Khách hàng là thành viên của hệ thống Co.op Mart.

  – Sinh Viên, Giáo Viên, CB-CNV cơ quan Hành chính – Sự nghiệp, CB-CNV ngành Y tế.

  – Chuyển từ nhà cung cấp khác sang VNPT.

 • Gói cước Fibervnn HCM

  Fiber40 40Mbps

  Giá theo tháng: 374,000

  Gói cước Fiber40 tốc độ 40Mbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

 • Gói cước Fibervnn HCM

  F2E 50Mbps

  Giá theo tháng: 396,000

  Gói cước giá rẻ F2E 50Mbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

 • Gói cước Fibervnn HCM

  F2K 60Mbps đb

  Giá theo tháng: 412,500

  Gói cước F2K tốc độ 60Mbps với giá cước ưu đãi dành riêng cho khách hàng:

  – Khách hàng là thành viên của hệ thống Co.op Mart.

  – Sinh Viên, Giáo Viên, CB-CNV cơ quan Hành chính – Sự nghiệp, CB-CNV ngành Y tế.

  – Chuyển từ nhà cung cấp khác sang VNPT.

 • Gói cước Fibervnn HCM

  F2K 60Mbps

  Giá theo tháng: 440,000

  F2K tốc độ 60Mbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

 • Gói cước Fibervnn HCM

  Fiber50 Eco 50Mbps

  Giá theo tháng: 550,000

  Fiber50 Eco tốc độ 50Mbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

 • Gói cước Fibervnn HCM

  Fiber50 50Mbps

  Giá theo tháng: 715,000

  Fiber50 tốc độ 50Mbps, cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu 1Mbps, 01 IP tĩnh

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

 • Gói cước Fibervnn cáp quang VNPT

  Fiber50 VIP 50Mbps

  Giá theo tháng: 737,715

  Fiber50 VIP tốc độ 50Mbps, cam kết quốc tế 1.25Mbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

 • Gói cước Fibervnn HCM

  Fiber60 Eco 60Mbps

  Giá theo tháng: 748,000

  Gói cước Fiber60 Eco tốc độ 60Mbps, cam kết quốc tế tối thiểu 768Kbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

Xem tất cả 15 kết quả