Gói cước đặc biệt

Gói cước với ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng:

– Khách hàng là thành viên của hệ thống Co.op Mart.

– Sinh Viên, Giáo Viên, CB-CNV cơ quan Hành chính – Sự nghiệp, CB-CNV ngành Y tế.

– Chuyển từ nhà cung cấp khác sang VNPT.

Xem tất cả 3 kết quả

Xem tất cả 3 kết quả