Gói cước đặc biệt

Gói cước với ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng:

– Khách hàng là thành viên của hệ thống Co.op Mart.

– Sinh Viên, Giáo Viên, CB-CNV cơ quan Hành chính – Sự nghiệp, CB-CNV ngành Y tế.

– Chuyển từ nhà cung cấp khác sang VNPT.

Xem tất cả 3 kết quả

 • Gói cước Fibervnn HCM

  F2H 35Mbps đb

  Giá theo tháng: 247,500

  F2H 35Mbps dành cho khách hàng đặc biệt:

  – Khách hàng là thành viên của hệ thống Co.op Mart.

  – Sinh Viên, Giáo Viên, CB-CNV cơ quan Hành chính – Sự nghiệp, CB-CNV ngành Y tế.

  – Chuyển từ nhà cung cấp khác sang VNPT.

 • Gói cước Fibervnn HCM

  F2E 50 Mbps đb

  Giá theo tháng: 371,250

  F2E 50Mbps dành cho khách hàng đặc biệt:

  – Khách hàng là thành viên của hệ thống Co.op Mart.

  – Sinh Viên, Giáo Viên, CB-CNV cơ quan Hành chính – Sự nghiệp, CB-CNV ngành Y tế.

  – Chuyển từ nhà cung cấp khác sang VNPT.

 • Gói cước Fibervnn HCM

  F2K 60Mbps đb

  Giá theo tháng: 412,500

  Gói cước F2K tốc độ 60Mbps với giá cước ưu đãi dành riêng cho khách hàng:

  – Khách hàng là thành viên của hệ thống Co.op Mart.

  – Sinh Viên, Giáo Viên, CB-CNV cơ quan Hành chính – Sự nghiệp, CB-CNV ngành Y tế.

  – Chuyển từ nhà cung cấp khác sang VNPT.

Xem tất cả 3 kết quả