Fiber20 20Mbps

Giá theo tháng: 209,000

Gói cước dành cho cá nhân, hộ gia đình.

Clear selection

Mô tả

Tốc độ download/upload 20Mbps/20Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu 0,5 Mbps
IP
Phí lắp đặt 220.000 đ
Đóng 6 tháng trở lên miễn phí lắp đặt
Cước/tháng 209.000 đ
Đóng 6 tháng giảm 15% 1.065.900 đ
Đóng 12 tháng giảm 20% 2.006.400 đ
Đóng 24 tháng giảm 25% 3.762.000 đ
Đóng 6 tháng + MyTV giảm 20% 1.003.200 đ
Đóng 12 tháng + MyTV giảm 25% 1.881.000 đ
Áp dụng cho địa chỉ lắp đặt tại TPHCM

Thông tin bổ sung

Tốc độ Download/ Upload

Cam kết quốc tế tối thiểu

IP tĩnh