Fiber26 26Mbps

Giá theo tháng: 220,000

Gói cước internet dành cho cá nhân, hộ gia đình lắp đặt tại TPHCM

Clear selection

Mô tả

Tốc độ download/upload 26Mbps/26Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu 0,5 Mbps
IP
Phí lắp đặt (nếu đóng từng tháng) 220.000 đ
Đóng 6 tháng trở lên miễn phí lắp đặt
Cước/tháng 220.000 đ
Đóng 6 tháng giảm 15% 1.122.000 đ
Đóng 12 tháng giảm 20% 2.112.000 đ
Đóng 24 tháng giảm 25% 3.960.000 đ
Đóng 6 tháng + MyTV giảm 20% 1.056.000 đ
Đóng 12 tháng + MyTV giảm 25% 1.980.000 đ
Áp dụng cho địa chỉ lắp đặt tại TPHCM

Thông tin bổ sung

Tốc độ Download/ Upload

Cam kết quốc tế tối thiểu

IP tĩnh