Fiber30 30Mbps

Giá theo tháng: 253,000

Clear selection

Mô tả

Tốc độ download/upload 30Mbps/30Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu 0,5 Mbps
IP
Phí lắp đặt (nếu đóng từng tháng) 220.000
Đóng 6 tháng trở lên miễn phí lắp đặt
Cước/tháng 253.000 đ
Đóng 6 tháng giảm 15% 1.290.300 đ
Đóng 12 tháng giảm 20% 2.428.800 đ
Đóng 24 tháng giảm 25% 4.554.000 đ
Đóng 6 tháng + MyTV giảm 20% 1.214.400 đ
Đóng 12 tháng + MyTV giảm 25% 2.277.000 đ
Áp dụng cho địa chỉ lắp đặt tại TPHCM

Thông tin bổ sung

Tốc độ Download/ Upload

Cam kết quốc tế tối thiểu

IP tĩnh