Fiber30VIP 30Mbps

Giá theo tháng: 326,315

Gói cước Fiber30 VIP 30Mbps với cam kết tốc độ truy cập quốc tế tối thiểu 768Kbps

– Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

– Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

– Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

Clear selection

Mô tả

Tốc độ download/upload 30Mbps/30Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu 0,75 Mbps
IP
Phí lắp đặt (nếu đóng từng tháng) 220.000 đ
Đóng 6 tháng trở lên miễn phí lắp đặt
Cước/tháng 326.315 đ
Đóng 6 tháng giảm 15% 1.664.207 đ
Đóng 12 tháng giảm 20% 3.132.624 đ
Đóng 24 tháng giảm 25% 5.873.670 đ
Gói 6 tháng kèm MyTV:

– Giảm 20% giá cước Fibervnn.
– Miễn phí lắp đặt.

1.566.312 đ
Gói 12 tháng kèm MyTV:

– Giảm 25% giá cước Fibervnn.
– Miễn phí lắp đặt.

2.936.835 đ
Áp dụng cho địa chỉ lắp đặt tại TPHCM

Thông tin bổ sung

Tốc độ Download/ Upload

Cam kết quốc tế tối thiểu

IP tĩnh