Fiber40 40Mbps

Giá theo tháng: 374,000

Gói cước Fiber40 tốc độ 40Mbps

– Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

– Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

– Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

Clear selection

Mô tả

Tốc độ download/upload 40Mbps/40Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu 0,5 Mbps
IP
Phí lắp đặt (nếu đóng từng tháng) 220.000 đ
Đóng 6 tháng trở lên miễn phí lắp đặt
Cước/tháng 374.000 đ
Đóng 6 tháng giảm 15% 1.907.400 đ
Đóng 12 tháng giảm 20% 3.590.400 đ
Đóng 24 tháng giảm 25% 6.732.000 đ
Gói 6 tháng kèm MyTV:

– Giảm 20% giá cước Fibervnn.
– Miễn phí lắp đặt.

1.795.200 đ
Gói 12 tháng kèm MyTV:

– Giảm 25% giá cước Fibervnn.
– Miễn phí lắp đặt.

3.366.000 đ
Áp dụng cho địa chỉ lắp đặt tại TPHCM

Thông tin bổ sung

Tốc độ Download/ Upload

Cam kết quốc tế tối thiểu

IP tĩnh