Fiber50 50Mbps

Giá theo tháng: 715,000

Fiber50 tốc độ 50Mbps, cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu 1Mbps, 01 IP tĩnh

– Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

– Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

– Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

Clear selection

Mô tả

Tốc độ download/upload 50Mbps/50Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu 1 Mbps
IP 1 IP tĩnh
Phí lắp đặt (nếu đóng từng tháng) 220.000 đ
Đóng 6 tháng trở lên miễn phí lắp đặt
Cước/tháng 715.000 đ
Đóng 6 tháng giảm 15% 3.646.500 đ
Đóng 12 tháng giảm 20% 6.864.000 đ
Đóng 24 tháng giảm 25% 12.870.000 đ
Gói 6 tháng kèm MyTV:
– Giảm 20% giá cước Fibervnn.
– Miễn phí lắp đặt.
3.432.000 đ
Gói 12 tháng kèm MyTV:
– Giảm 25% giá cước Fibervnn.
– Miễn phí lắp đặt.
6.435.000 đ
Áp dụng cho địa chỉ lắp đặt tại TPHCM

Thông tin bổ sung

Tốc độ Download/ Upload

Cam kết quốc tế tối thiểu

IP tĩnh