Fiber50 VIP 50Mbps

Giá theo tháng: 737,715

Fiber50 VIP tốc độ 50Mbps, cam kết quốc tế 1.25Mbps

– Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

– Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

– Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

Clear selection

Mô tả

Tốc độ download/upload 50Mbps/50Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu 1,25 Mbps
IP
Phí lắp đặt (nếu đóng từng tháng) 220.000 đ
Đóng 6 tháng trở lên miễn phí lắp đặt
Cước/tháng 737.715 đ
Đóng 6 tháng giảm 15% 3.762.347 đ
Đóng 12 tháng giảm 20% 7.082.064 đ
Đóng 24 tháng giảm 25% 13.278.870 đ
Gói 6 tháng kèm MyTV:
– Giảm 20% giá cước Fibervnn.
– Miễn phí lắp đặt.
3.541.032 đ
Gói 12 tháng kèm MyTV:
– Giảm 25% giá cước Fibervnn.
– Miễn phí lắp đặt.
6.639.435 đ
Áp dụng cho địa chỉ lắp đặt tại TPHCM

Thông tin bổ sung

Tốc độ Download/ Upload

Cam kết quốc tế tối thiểu

IP tĩnh