50 Mbps

Xem tất cả 5 kết quả

 • Gói cước Fibervnn HCM

  F2E 50 Mbps đb

  Giá theo tháng: 371,250

  F2E 50Mbps dành cho khách hàng đặc biệt:

  – Khách hàng là thành viên của hệ thống Co.op Mart.

  – Sinh Viên, Giáo Viên, CB-CNV cơ quan Hành chính – Sự nghiệp, CB-CNV ngành Y tế.

  – Chuyển từ nhà cung cấp khác sang VNPT.

 • Gói cước Fibervnn HCM

  F2E 50Mbps

  Giá theo tháng: 396,000

  Gói cước giá rẻ F2E 50Mbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

 • Gói cước Fibervnn HCM

  Fiber50 Eco 50Mbps

  Giá theo tháng: 550,000

  Fiber50 Eco tốc độ 50Mbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

 • Gói cước Fibervnn HCM

  Fiber50 50Mbps

  Giá theo tháng: 715,000

  Fiber50 tốc độ 50Mbps, cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu 1Mbps, 01 IP tĩnh

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

 • Gói cước Fibervnn cáp quang VNPT

  Fiber50 VIP 50Mbps

  Giá theo tháng: 737,715

  Fiber50 VIP tốc độ 50Mbps, cam kết quốc tế 1.25Mbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

Xem tất cả 5 kết quả