QTTT 1Mbps

Các gói cước có cam kết tốc độ truy cập hướng quốc tế tối thiểu từ 1Mbps đến 1.5Mbps

Xem tất cả 2 kết quả

 • Gói cước Fibervnn HCM

  Fiber50 50Mbps

  Giá theo tháng: 715,000

  Fiber50 tốc độ 50Mbps, cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu 1Mbps, 01 IP tĩnh

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

 • Gói cước Fibervnn cáp quang VNPT

  Fiber50 VIP 50Mbps

  Giá theo tháng: 737,715

  Fiber50 VIP tốc độ 50Mbps, cam kết quốc tế 1.25Mbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

Xem tất cả 2 kết quả