QTTT 768 Kbps

Gói cước có tốc độ quốc tế cam kết tối thiểu 768Kbps

Xem tất cả 2 kết quả

 • Gói cước Fibervnn HCM

  Fiber30VIP 30Mbps

  Giá theo tháng: 326,315

  Gói cước Fiber30 VIP 30Mbps với cam kết tốc độ truy cập quốc tế tối thiểu 768Kbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

 • Gói cước Fibervnn HCM

  Fiber60 Eco 60Mbps

  Giá theo tháng: 748,000

  Gói cước Fiber60 Eco tốc độ 60Mbps, cam kết quốc tế tối thiểu 768Kbps

  – Giảm 15% giá cước khi chọn gói 6 tháng

  – Giảm 20% giá cước khi chọn gói 12 tháng hoặc gói 6 tháng lắp kèm MyTV

  – Giảm 25% giá cước khi chọn gói 24 tháng hoặc gói 12 tháng lắp kèm MyTV

Xem tất cả 2 kết quả